Tikka T3x Hunter Bolt 300 Winchester Magnum 24.38" Blue Walnut Right Hand 1:11 3Rd JRTXA331